Erfaringer

* Rådgivning: Udskillelse af virksomhed,

org. værdier, forretningsmodel,

services/produkter organisation,

strategi, integration med koncern

* Software: Etablering af ny virksomhed,

strategisk retning, organisation,

kapital, teknologiudvikling

* Software:Forretnings-udvikling, salg af

koncept, strategiske samarbejder,

teknologi-udvikling

* Software:Forretningsudvikling,

strategi, kapitalfremskaffelse.

* Arkitektur: Koncept, organisering,

strategi, finansiering.

* Services: Due diligence, køb og

sidenhen fusion, dokumentation for

overtagelse.

* Entreprenør: Dramatisk ændring i

forretnings-modellen og sikring af

dækningsbidrag og vækstmuligheder

* Mm.

Strategier der virker og kan finansieres

Vækst og Kriser

Bestyrelsesarbejde

Arbejdet i bestyrelsen er afgørende for virksomhedens performance. Udviklingen af strategien, den løbende tilpasning og arbejdet med at følge op på implementeringen, er afgørende for at virksomheden når sine mål.

At bestyrelsen til enhver tid har tilset, at der er kompetencer og økonomi til udvikling af virksomheden, er afgørende for fremtiden.

Mit arbejde er at sikre performance og mulighederne til at nå den.

Bestyrelser

» Curabitur

» Curabitur

Kapitalfremskaffelse, drift og økonomi

Jeg har gennem mange år forestået kapitalfremskaffelse til virksomheder med potentiale indenfor mange brancher, herunder softwarebranchen.

Som direktør eller bestyrelsesformand/medlem, har jeg medvirket til at skabe muligheder for kapitalfremskaffelse og efterfølgende sørget for en skarp driftsmæssig og økonomisk styring. Gennem organisationsudvikling og løbende udvikling af forretningsmodellen, har jeg skabt væsentlige resultater.

 

Ring og få en kort introduktion.

Klaus tel. 2071 3215

Forretningsmodeller, der skaber omsætning

Mange virksomheder har ikke udviklet deres forretningsmodel og dermed deres virksomhed i mange år og er derfor kommet bagud i konkurrencen om ordrene.

Jeg gennemfører udviklingsforløb, hvor forretningsmodellen bliver udviklet og gjort klar til den fremtidige konkurrence og de vilkår dine kunder er underlagt. Dermed får du grundlaget for en stærk strategi. Lad os starte med et møde, hvor vi diskuterer din virksomheds udfordringer

 

Ring og få en kort introduktion.

Klaus tel. 2071 3215

STRATECON

Strategisk udvikling

V. KLAUS K. JACOBSEN