Erfaringer

* Rådgivning: Udskillelse af virksomhed,

org. værdier, forretningsmodel,

services/produkter organisation,

strategi, integration med koncern

* Software: Etablering af ny virksomhed,

strategisk retning, organisation,

kapital, teknologiudvikling

* Software:Forretnings-udvikling, salg af

koncept, strategiske samarbejder,

teknologi-udvikling

* Software:Forretningsudvikling,

strategi, kapitalfremskaffelse.

* Arkitektur: Koncept, organisering,

strategi, finansiering.

* Services: Due diligence, køb og

sidenhen fusion, dokumentation for

overtagelse.

* Entreprenør: Dramatisk ændring i

forretnings-modellen og sikring af

dækningsbidrag og vækstmuligheder

* Mm.

Strategier for ny teknologi, der både kan gennemføres og finansieres

Vækst og Turn arounds

Bestyrelsesarbejde

Arbejdet i bestyrelsen er afgørende for virksomhedens performance. Udviklingen af strategien, den løbende tilpasning og arbejdet med at følge op på implementeringen, er afgørende for at virksomheden når sine mål.

At bestyrelsen til enhver tid har tilset, at der er kompetencer og økonomi til udvikling af virksomheden, er afgørende for fremtiden.

Mit arbejde er at sikre performance og mulighederne til at nå den.

STRATECON

Forretningsudvikling

Blockchain og distributed ledgers

V. KLAUS K. JACOBSEN

 

Bestyrelser

» Curabitur

» Curabitur

Forretning, kapital, drift og økonomi

Jeg har gennem mange år forestået kapitalfremskaffelse til virksomheder med potentiale indenfor mange brancher, herunder softwarebranchen.

Som direktør eller bestyrelsesformand/medlem, har jeg medvirket til at skabe forretningsmæssige muligheder og dermed mulighed for kapitalfremskaffelse, efterfulgt af en skarp driftsmæssig og økonomisk styring. Gennem løbende udvikling af forretningsmodellen og organisationen, har jeg skabt væsentlige resultater.

Ring og få en kort introduktion.

Klaus tel. 2071 3215

Forretningsmodeller, der skaber omsætning

Mange virksomheder har ikke udviklet deres forretningsmodel og dermed deres virksomhed i mange år og er derfor kommet bagud i konkurrencen om ordrene.

Jeg gennemfører udviklingsforløb, hvor forretningsmodellen bliver videreudviklet og gjort klar til den fremtidige konkurrence og de vilkår dine kunder er underlagt. Dermed får du grundlaget for en stærk strategi. Lad os starte med et møde, hvor vi diskuterer din virksomheds udfordringer. Jeg sikrer, at du får en skarp fokus på dine kunders udfordringer og dermed dine egne.

Ring og få en kort introduktion.

Klaus tel. 2071 3215